Historie

Sdružení dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1901. Zasloužil se o to zdejší řídící učitel Antonín Reitmayer a ten byl také zvolen prvním starostou sboru. Sbor měl deset aktivních členů a tři přispívající. Na návsi si krátce po vzniku postavili hasičskou zbrojnici. V roce 1906 byla založena Hasičská župa ledečská. Pavlovský hasičský sbor byl mezi prvními, který do ní vstoupil.

SDH Pavlov SDH Pavlov SDH Pavlov SDH Pavlov SDH Pavlov SDH Pavlov SDH Pavlov SDH Pavlov

Již v době založení SDH v Pavlově se tento sbor pyšnil ruční čtyřkolovou zápřahovou stříkačkou kočárového typu jednosměrnou (vyrobena v roce 1898), která se zachovala do současné doby, jakož i motorovou stříkačkou typu SMEKAL z roku 1942. Roku 1974 byla SDH Pavlov předána do užívání ze strany Okresního svazu požární ochrany v Havlíčkově Brodě požární motorová stříkačka PS12R. Všechny výše uvedené stříkačky slouží SDH Pavlov do současné doby. Sbor měl i podporu občanů. Členové nejen ochraňovali životy a majetek občanů, ale velmi pozdvihli kulturní činnost v obci. Hasiči pořádali své tradiční bály a samozřejmě hrávali i divadlo v hostinci Antonína Fialky.

Sbor však především naplňoval své poslání a zasahoval u všech požárů ve vsi i okolí. Připomeňme si některé z nich:

  • V roce 1925 to byl velký požár ve mlýně u Císařů.
  • V roce 1934 hořel zase mlýn, tentokrát u Kletečků. V té době ho vlastnil Karel Vavřička, který byl shodou okolností v té době i starostou místního hasičského sboru.
  • V roce 1936 se pavlovští hasiči zúčastnili hašení požáru u Nováků ve Vilémovicích a hostince v Ostrově.
  • V roce 1937 hořel hostinec přímo v Pavlově – u pana Františka Patočky.
  • Psal se rok 1938 a vyhořelo obytné i hospodářské stavení u pana J. Novotného v Pavlově.
  • Výpomoc při záplavách v Ledči n. S. v letech 2005/6
  • 2006 – likvidace těžkého sněhu ze střech pavlovských objektů.
  • 2006 – čerpání vody ze zatopených sklepů v Pavlově při rychlém jarním tání sněhu.