Výroční schůze SDH Pavlov dne 10.1.2015

Dne 10.1.2015 se v kulturním domě obce Pavlov uskutečnila výroční schůze SDH Pavlov, které se zúčastnilo několik hostů a členů SDH. Na programu byla zhodnocena činnost sboru SDH Pavlov, dále se uskutečnily volby do výboru SDH Pavlov, došlo k ocenění vybraných členů SDH Pavlov a předání vyznamenání. Samotné výroční schůze se za hasičský okrsek zúčastnil pan Václav Pokorný a za zasloužilé hasiče pan Josef Cihlář.