Pavlovské slavnosti dne 19. srpna 2017 od 13.00 hodin

Návštěva první dámy Ivany Zemanové v Pavlově

Návštěva v Pavlově

     Dne 28. června navštívila obec Pavlov manželka prezidenta ČR paní Ivana Zemanová, v doprovodu manželky hejtmana kraje Vysočina paní Běhounkové. Starosta obce Roman Krecl přivítal první dámu v Pavlově, představil jí členy zastupitelstva a krátce seznámil s historií a současností obce Pavlov. Paní Zemanová a další hosté si prohlédli Pavlovský betlém, u kterého se občané pravidelně setkávají vždy 23.12., a jehož autorem je místní občan Vladimír Zadražil. Každým rokem, ze strany autora, přibývá v betlému jedna socha, či jiná seskupení. Po krátké diskuzi a prohlídce nově zrekonstruované budovy obce Pavlov, v závěru předal starosta Krecl paní Zemanové, jako vzpomínku na obec Pavlov, ručně vyřezávanou dřevěnou sošku, kterou vyhotovil pan Vladimír Zadražil.

     V obci Pavlov žije 152 obyvatel, jejíž součástí je lokalita zvaná Svatojánské hutě, kde bydlí 25 spoluobčanů. V současné době proběhla celková rekonstrukce komunikace vedoucí z obce Ostrov do Opatovic, v souvislosti s touto opravou došlo v intravilánu obce k uložení žulových obrubníků o délce 700 metrů a probíhá výstavba nových chodníků v této části, došlo k podzemnímu uložení telefonních sítí a umístění několika nových lamp veřejného osvětlení. S tímto souvisí vyřízení a následné umístění radarů v obci. Náklady těchto úprav a výstavbu se pohybují zhruba ve výši třech miliónů korun, část je hrazena z rozpočtu obce a část ze získané dotace. Dále se podařilo získat finanční prostředky na rekonstrukci komunikace v lokalitě Svatojánské Hutě a rekonstrukci asfaltové plochy na návsi. Rovněž žádost o dotaci, týkající se nové výstavby dětské klubovny byla úspěšně vyřízena. Výstavba klubovny započne v září letošního roku a bude vybudována v nefunkčním podkrovní místnosti budovy obecního úřadu. Celkem se tak k rozpočtu obce podařilo získat finanční prostředky ve výši tři milióny korun. V letošním roce byla ukončena celková rekonstrukce obecního úřadu v Pavlově, která krom prostor obce dále disponuje prostory, jako je provizorní sociální byt a knihovna. Celkové náklady na rekonstrukci činily dva a půl miliónu korun, bohužel se na tuto rekonstrukci nepodařilo získat finanční podporu z jiného dotačního titulu a všechny náklady byla nucena zajistit obec. K nejvýznamnější složce obce Pavlov patří sbor dobrovolných hasičů, který se zásadním způsobem podílí na rozvoji a zajištění kulturních akcí, především Pavlovských slavností, hasičského plesu, ale i jiných. SDH Pavlov má v současné době 36 členů, kterým chci jménem zastupitelstva touto cestou poděkovat za jejich celkový přístup k obci.

                                                                                           Mgr. Roman Krecl, starosta obce Pavlov

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.