Veřejný internet a knihovna

Knihovna je otevřena každou středu od 16:00 – 18:00 v budově obecního úřadu. V knihovně lze využít veřejný internet v provozní době nebo po domluvě s knihovnicí obce paní V.Tvrdíkovou tel: 602/687083

Další možnost využití internetu je zapůjčením přenosného PC v úředních hodinách Obecního úřadu nebo po domluvě se starostou obce panem R. Kreclem tel.: 739 420 911 a místostarosty obce panem J. Pavelkou tel.: 603 294 558. Počítač lze zapůjčit pouze v rámci budovy OÚ (limitováno dosahem WIFI technologie )