Obecní úřad

 1. Oficiální název: OBECNÍ ÚŘAD PAVLOV
 2. starosta: Mgr. Roman Krecl
 3. místostarosta: Ing. Josef Pavelka
 4. zastupitelstvo: Ing. Roman Svoboda, Václava Tvrdíková, Zdeněk Pavelka
 5. adresa úřadu: Pavlov 9 58401 Ledeč nad Sázavou
 6. úřední hodiny: Středa: 16:00 – 18:00
 7. telefon: tel.: 739 420 911 – starosta obce
  telefon: tel.: 739 494 589 – místostarosta obce
 8. WWW: www.pavlov-ledec.cz
 9. E-mail: pavlov-ledec@seznam.cz
 10. Důvod a způsob založení : Neuvedeno
 11. Organizační struktura: Neuvedeno
 12. Kontaktní spojení: viz. sloupec vlevo
 13. Případné platby můžete poukázat: 012029521/0100
 14. IČO: 00268011
 15. DIČ: Neuvedeno
 16. Rozpočet v tomto a předchozím roce: viz. uřední deska
 17. Žádosti o informace: Osobně na OÚ nebo telefonicky
 18. Příjem žádostí a dalších podání: Osobně na OÚ
 19. Opravné prostředky: Neuvedeno
 20. Formuláře: Neuvedeno
 21. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací: Neuvedeno
 22. Nejdůležitější předpisy: Neuvedeno
 23. Sazebník úhrad za poskytování informací : Neuvedeno
 24. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.: viz. uřední deska
 25. Seznam organizací:SDH Pavlov , Rybářská organizace, Myslivecké sdružení

Obecní úřad