Kronika pavlovské školy

Kronika pavlovské školy

Stáhněte si kroniku pavlovské školy ve fomátu .pdf , tento formát přečte program Adobe Reader, který je volně ke stažení na webu www.adobe.com

Stáhněte si kroniku školy (.pdf, velikost 56 MB)
Stáhněte si kroniku školy (.pdf, velikost 56 MB)

První zmínka o zdejší škole je z roku 1777. Tehdy měl Pavlov 36 chalup, ve kterých bydlelo 292 obyvatel. Škola stála na návsi před nynější hasičskou zbrojnicí. Bylo to dřevěné stavení o dvou místnostech. V jedné se vyučovalo a v druhé bydlel učitel. Prvním učitelem byl téměř čtyřicet let Jan Jelen. Po čtvrtstoletí existence škola vyhořela. Ale hned rok poté byla na stejném místě postavena škola nová – opět dřevěná. Po třiceti letech musela být pro havarijní stav zbořena i tato škola, a tak se Pavlovští dočkali i školy zděné. Pod čp. 3 stála na jihozápadním konci vesnice, vedle panského dvora. Jednalo se o jednotřídní obecnou školu. Byla zde učebna, obytná světnice pro učitele, otevřená černá kuchyň a chlév. Později byla z chléva upravena nová třída. Ve škole se vyučovalo až do postavení nové velké školy v roce 1907. Jako náhradních vyučovacích prostor se využívalo i chalupy čp. 14. Do pavlovské školy docházely i děti z Benetic.

Fotografie školy

Tak si připomeňme, že například v roce 1900 zde bylo přijato 75 chlapců a 62 děvčat. Za první světové války se pro nedostatek vyučujících učilo na dvě směny. Učitel musel docházet i na vlkanovskou expozituru v Opatovicích. Do školy v té době docházelo 77 žáků. Počty žáků se neustále snižovaly (roku 1923 už jen 51 žáků). V roce 1940 navštěvovalo školu jen 60 dětí. n. Po skončení druhé světové války byla škola změněna na jednotřídní. Navštěvovalo ji asi 30 dětí. V roce 1950 to bylo již jen 17 dětí. Pro nedostatečný počet dětí byla škola v Pavlově definitivně zavřena v roce 1972. Za dobu trvání obecné školy v Pavlově se zde vystřídalo několik řídících učitelů. Kromě vzpomínaného Jana Jelena si můžeme připomenout i zatím poslední z řady výborných kantorů – řídícího učitele Aloise Vraného. Nastoupil do Obecné školy v Pavlově 10. října 1939 a působil zde do roku 1965 a na jeho místo nastoupil řídící učitel František Vosáhlo. Za pomoci učitelů zdejší školy byla v roce 1922 založena obecní knihovna. Část knih do ní později daroval i rodák Jaroslav Císař. Založení knihovny byl záslužný čin pro kulturní rozhled a obohacení vědomostí občanů obce.

Vytvořeno při příležitosti 105. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Pavlově, za spolupráce, R. Krecla a O. Kubáta.