Článek do Ledečského zpravodaje – SDH Pavlov

Článek SDH Pavlov

Dne 9.1.2016 se konala v Pavlově výroční valná hromada SDH a zároveň připomenutí 115. výročí založení místního sboru. Úvodního slova a přivítání se ujal pan Rudolf Holek a seznámil přítomné s programem schůze. Hosté, kteří se účastnili našeho setkání byli

-ing. Pavelka – místostarosta obce, který nás seznámil s rozvojem obce a spoluprácí s SDH

-starosta OSH pan Stejskal nás seznámil s prací OSH a plány na rok 2016 a popřál všem hodně zrdaví a úspěchů

-starosta okrsku J.Borovský a velitel okrsku V.Pokorný poděkovali za práci v uplynulěm roce a seznámili nás s výcvikem jednotek

-B.Holková seznámila členy sboru s prací a čiiností okresní rady prevence

-velitel stanice Ledeč n.S. Šimanovský nás seznámil s prací a činností stanice

-zástupci spřáteleného SDH Mírovka Petr a Pavel Zabloudilovi poděkovali za pozvání, předali dary a projevili přání další dobré spolupráce

-J. Nácovský a J. Cihlář nás informavali o činnosti zasloužilých hasičů.

Velitel našeho sboru ing. Svoboda pohovořil o úkolech na tento rok a plánech na výstavbu nové hasičárny.

Zhodnotili jsme uplynulé období, co se nám podařilo a kde ještě máme rezervy.

Někteří člůenové byli oceněni za svojí dosavadní činnost:

-Za příkladnou práci – Mgr. Krecl, ing.Svoboda, B.Holková

-Čestné uznání OSH – V.Hrůza

-Čestné uznání SDH- ing.Pavelka, V.Vadinský, B.Tichý,P.Jindřichovský

Týž den,kdy probíhala naše valná hromada, slavila 50.narozeniny členka sboru Naďa Hánová. K významnému jubileu jsme ji popřáli vše nejlepší, předali věcný dar a gratulační list.

Ráda bych touto cestou poděkovala i panu Tomášovi Nedělkovi, který nám připravil chutnou večeři a po celou dobu nás vzorně obsluhoval.

Za SDH Broňa |Holková